Datum / Tid


Plats

STUDIO Malmö, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Pris

Kostnadsfritt och öppet för alla. 

Mellan kl. 12-13 bjuder vi på lunch!

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. 

 Sista anmälningsdag är den 28 januari. 

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Kan investeringar under jord lyfta oss ur krisen?

Sverige har en stor underhållsskuld inom vatten och avlopp (VA). Bedömningar gör gällande att VA-investeringarna i Sverige skulle behöva öka från 14 till 23 miljader årligen för att komma ifatt underhållsskulden. Investeringar inom vatten och avlopp genererar sysselsättningstillfällen och ökad tillväxt i flertalet branscher. En viktig aspekt inte minst i tider av ekonomisk tillbakagång. Det ligger i samhällets och näringslivets intresse att det investeras mer inom VA. Dels i form av hållbar tillväxt, dels för att VA-investeringar genererar ökad samhällsnytta till gagn för fler samhällssektorer.

Välkommen till ett seminarium på temat ”Kan investeringar under jord lyfta oss ur krisen?” – där vi kommer få veta mer om denna dolda infrastrukturs betydelse för samhället och näringslivet samt även få veta mer om VA SYDs planerade flermiljardsinvestering: ”Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne”. Både ett nytt avloppsreningsverk och en ny avloppstunnel under Malmö är under planering och närmar sig beslut.

Medverkande:

Seminariet riktar sig till dig som är företagare eller på annat vis verksam inom samhällsinfrastrukturfrågor. 

Varmt välkomna!


Ett samarrangemang mellan Handelskammaren och VA SYD.

0