Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Industri- & Handelskammaren, Skeppsbron, Malmö, Sverige

Pris

495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag 22 augusti 2017.

Vi inleder med en gemensam lunch kl 12:00 i Handelskammarens lokaler vån 2 i Malmö Börshus.

Kina 2.0

Vad innebär förändringarna och hur bör ditt bolag anpassa sig?

Kina som land förändras i snabbt tempo, detsamma gäller för landets affärskultur. Lokala konkurrenter levererar produkter och lösningar med samma eller bättre kvalitet som utländska bolag. Arbetstempot fortsätter att öka och lokala bolags attraktionskraft som arbetsgivare förstärks ständigt. Tillsammans med den explosiva utvecklingen av e-handeln och dess påverkan på affärslivet kan man kalla nuvarande affärsklimat för Kina 2.0.

Vad innebär dessa förändringar för ditt bolag och vilka förändringar kan man göra för att fånga upp möjligheterna som uppstår genom steget till Kina 2.0?
Seminariet ger deltagaren bättre förutsättningar att nå framgång genom utökad förståelse för dagens Kina och det förändringsarbete som måste ske för att utländska bolag skall kunna fortsätta att växa i Kina.

Välkommen att lyssna till Andreas Engström, SA LinkBuilder AB, som levt och arbetat i och mot Kina under 19 år kommer att svara på frågor och dela med sig av sina praktiska erfarenheter och slutsatser.

Ta med kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0