Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Industri- & Handelskammaren, Skeppsbron, Malmö, Sverige

Pris

150 kr/pers för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja.
295 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
395 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 11/1.

Vi inleder med frukost i Handelskammarens lokaler, vån 2 i Malmö Börshus.

Klimatklivet – investeringsstöd till företag

På Handelskammarens frukostmöte får du inblick i Klimatklivet. Vilka investeringar omfattas, hur ansöker man samt vad ska man tänka på? Dessa och andra frågor får du svar på.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.

Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis på ett företag. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter.

Inledningsvis får du lyssna till Sandra Johanne Selander, Klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Skåne. Hon ger en utförlig beskrivning av Klimatklivet och svarar på dina frågor.

Fredrik Almgren, ekonomichef, Magnihill berättar om hur företaget gått från idé till investering med hjälp av Klimatklivet. Magnihill driver en modern produktionsanläggning för förädlade råvaror från växtriket.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

HANDELSKAMMAREN

Karl-Erik Grevendahl
040-690 24 04

0