Datum / Tid


Plats

Hästgatan 1, Öresundshuset, Visby, Sweden

Klimatutmaningen 2.0 – paneldebatt

Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. För att klara av klimatutmaningen krävs engagemang och kraftfulla åtgärder. Hur kan företag visa vägen för företag i övrigt samt för samhället i stort?

Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten. Få tror idag på en politisk lösning globalt, inom EU eller nationellt. Enskilda kommuner ansluter sig till Borgmästaravtalet, ett EU-initiativ, där kommuner sätter högra mål än nationer och EU gör. Inom företagsvärlden arbetas det på många plan med klimatfrågan. Det sker bl a i form av minskad klimatpåverkan i form av energibesparing, logistikeffektivisering samt övergång till förnybara energikällor. Företagen arbetar med klimatutmaningen med fokus på kostnadseffektivisering, nya innovationer i form av produkter och tjänster, varumärkesstärkande åtgärder, krav i värdekedjan mm. Löser företagen klimatfrågan? Vilka är drivkrafterna för företagen?

Medverkande:
Svante Axelsson, Regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige
Markku Rummukainen, Sveriges representant i den mellanstatliga klimatpanelen IPCC
Tina Robertsson, The Absolut Company
Tommy Halén, Trelleborgs Hamn
Matilda Jarbin, Godsinlösen Nordic
Susanne Kallur, Sparbanken Syd
Rosman Jahja, Trelleborg AB
Conny Karlsson, Cybercom Sweden
Karl-Erik Grevendahl, moderator för dagen, Handelskammaren

0