Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

3095 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
4700 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 8 juni.

Klok kommunikation, helt enkelt!

Vad du säger är viktigt – hur du säger det bestämmer resultatet

Att kunna kommunicera övertygande och lyhört är en oumbärlig förmåga i alla möten där vi vill påverka och skapa goda relationer. Hur du uttrycker dig tydligt och formulerar dina budskap så de skapar mening och väcker motivation är avgörande. Detta gäller oavsett om du ska informera, utbilda, sälja in idéer eller få andra med dig på en förändringsresa.

Välkommen till en praktisk workshop i retorik, som ger dig användbara idéer och modeller för att kommunicera mer effektivt med hjälp av dina ord och ditt kroppsspråk. Du får ta del av och testa några metoder ur den retoriska verktygslådan, träna på att bygga budskap som fastnar och på att leverera dem med engagemang och precision. Dagen kommer att få dig att tänka annorlunda och att kommunicera klokare!

Ur innehållet
Påverkan – om vad som motiverar oss och får oss att minnas
Retorikens fundament – tre strategier för övertygande kommunikation
Sätt bilden, innan någon annan gör det – att göra ett gott första intryck
Fånga uppmärksamheten – hur du gör en intresseväckande inledning
Bygg budskap som fastnar– formulera fakta förståeligt och engagerande
Argumentationsteknik – konstruera argument som har genomslagskraft
Strukturera – två praktiska modeller för att informera och för att sälja in
Kroppsspråkets kraft  – hur du kommunicerar klokt utan ord
Visuell retorik – fallgropar och möjligheter med synliga ord och bilder

Upplägg
Kortare föreläsningar varvas med illustrerande exempel och praktiska övningar i grupp, där du får möjlighet att praktisera och prova några av de modeller och verktyg vi går igenom.

Om Susanne Hedin
Susanne Hedin är kommunikations- och röstcoach, föreläsare och utbildare med mer än 20 års erfarenhet av att träna och inspirera människor som vill utveckla och stärka sin professionella kommunikation. Susanne driver Retorikbyrån Susanne Hedin & Co på Medicon Village i Lund.

Varmt välkommen!

0