Datum / Tid


Plats

Malmö Börshus, Stora Börssalen, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

Tid och plats
23 maj kl 08.00-09.30 Kaffe och smörgåsar servers från kl 07:30
Malmö Börshus, Stora Börssalen, Skeppsbron 2

Anmäl dig senast 15 maj 2017 via e-post jatack@sj.se

Kommunikativa utmaningar och lösningar för Region Skåne

De senaste åren har det blivit allt mer attraktivt att bo, besöka och verka i Skåne. Jobbtillväxten i Region Skåne har under flera år varit bland de starkaste i landet. Den växande arbetsmarknaden finns i hela Skåne och även i Danmark.

Effektiva resor blir därför allt viktigare för att skapa tillväxt och dynamiska regioner. SJ och företrädare för bland annat Region Skåne diskuterar hur de tillsammans kan öka möjligheterna till tillväxt och tackla de utmaningar om finns.

SJ presenterar även sina planer på olika trafiksatsningar, både på kort och lång sikt. Du får också en första inblick i hur digital resebokning och hur nya tekniska lösningar kan förenkla för resenären.

Några av de medverkande
– Stephan Müchler, VD på Handelskammaren
– Stefan Svalö, Ordförande i Kollektivtrafiknämnden Region Skåne
– Lars Thunberg, Kommunalråd i Helsingborg
– Maja Rapp och Petter Essén, SJs affärschefer
– Anna Fahlkrans, SJ Affärsutveckling

P.S. Visst du att…

Tåget står för den främsta drivkraften i den lokala och regionala
utvecklingen mot större gemensamma arbetsmarknader, enligt Bo-Lennart Nelldal på KTH.

Järnvägen har en unik förmåga att hjälpa många människor att förflytta sig. Ett dubbelspår har samma kapacitet som en bilväg med femton filer.

SJ ser en stadig reseökning på sträckan från Stockholm mot Östergötland, Jönköping, Växjö samt Skåne och Köpenhamn. Under 2016 gjordes drygt 3,4 miljoner resor på denna sträcka, vilket är 500 000 fler jämfört med 2013.

0