Datum / Tid


Plats

Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan, Helsingborg, Sverige

Pris

795 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 195 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas

Plats meddelas i bekräftelsen som skickas ca en vecka innan. Sista anmälningsdag 9 maj.

Vi inleder med en gemensam lunch 12.00.

Konkurrens, värvnings- och sekretessklausuler i anställningsavtal

De flesta företag väljer att i sina anställningsavtal med nyckelpersoner skriva in villkor, som ska skydda företagshemligheter och motverka att en nyckelperson går till en konkurrent eller startar egen konkurrerande verksamhet.

Det gäller dock att klausulerna skrivs på ett korrekt sätt för att de inte senare ska ogiltigförklaras. Flera faktorer påverkar och avgör hur sådana klausuler bör formuleras exempelvis vilken befattning det rör sig om, tidsperioden den gäller, geografisk begränsning mm.

Under seminariet kommer vi att gå igenom skillnader samt för-  och nackdelar med i anställningsavtal vanligt förekommande  konkurrens-, värvnings och sekretessklausuler.

Vi kommer även belysa överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter avseende konkurrensklausuler, som trädde i kraft den 1 december 2015. Denna ersatte 1969 års överenskommelse och innebär nya regler med bland annat tydligare koppling till bestämmelserna om företagshemligheter och ett utökat skydd mot oskäliga konkurrensklausuler för medlemmar i tjänstesektorn.

Kom och lär dig mer om hur du skyddar ditt företag genom att använda rätt klausul i rätt anställningsavtal av advokaterna Hanne Mannheimer och Rebecka Thörn från Advokatfirman Delphi.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0