Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

200 kr/pers för medlemmar i Upphandlingsnätverket.
495 kr/pers för övriga medlemmar i Handelskammaren.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 5 juni.

Vi inleder med gemensam lunch!

Korruption i samband med upphandling

Varmt välkommen till spännande och intressant träff med Upphandlingsnätverket!

Eftermiddagen kommer att starta med en kortare introduktion av Natali Phalén, Generalsekreterare på Institutet Mot Mutor.

Tobias Salomonsson från Konkurrensverket kommer sedan att ta vid och prata under temat ”Korruption begränsar konkurrensen”. Avslutar gör Erik Skoglund och Magnus Lindahl från EY respektive PwC som berättar om sina mångåriga konsulterfarenheter av hur korruption typiskt sett kan se ut i relationen mellan den offentliga och privata sektorn samt hur riskerna kan motverkas.

Korruption begränsar konkurrensen

Att motverka korruption är högt prioriterat i Konkurrensverkets tillsynsarbete. Förbättrad kunskap ökar möjligheten att förebygga och bekämpa korruption. Med ökad kunskap kan Konkurrensverket tillsammans med andra myndigheter och organisationer bli bättre att arbeta förebyggande mot beteenden som kan skada konkurrensen.

Korruption i samband med upphandling kan se ut på olika sätt, men i regel handlar det om att företag som lämnar anbud får en förmånlig behandling som en följd av otillbörlig påverkan. Oavsett om det är mutor eller vänskapskorruption som ligger bakom ett företag som får en förmånlig behandling i en upphandling, så bryter ett sådant agerande mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. För att tydliggöra hur detta kan se ut kommer Konkurrensverket att presentera tre exempel som belyser hur korruption kan skada en effektiv och sund offentlig upphandling.

Korruption i gränssnittet mellan det offentliga och det privata

Bland de frågor som kommer att belysas:

  • Hur hanteras jävs- och intressekonflikter efter att upphandling av t.ex. ramavtal är avklarad?
  • Hur ser korruptionen ut och vilka typiska riskområden finns i samband med tillämpningen av ramavtal?
  • Hur motverkas denna korruption på ett effektivt sätt – både hos det offentliga i egenskap av beställare och det privata som leverantör?
  • Vilken roll har upphandlarna efter kontraktet är påtecknat och verksamheten börjar avropa tjänster/varor?
  • Hur försöker upphandlare och leverantörer komma runt tröskelvärdena?

 

Evenemanget genomförs i samarbete med Tillsammans mot Korruption (TMK), ett initiativ som verkar för att lyfta goda exempel i kampen mot korruption. Initiativtagare till TMK är AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige.

 

Varmt välkomna!

0