Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, Malmö

Pris

3 900kr/ pers för deltagare som är anslutna till Hållbarhetsnätverket och Trade Network.
4 900kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
6 900 kr/pers för icke-medlemmar. Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

I samband med registreringen 9.00-9.15 serveras kaffe/te och fralla. Under dagen blir det även lunch och en eftermiddagsfika.

Tänk på att Handelskammarens lokaler ligger nära Centralstationen, ca 5-7 minuters promenad, vilket är smidigt om du kommer med tåg eller buss till Malmö.

Sista anmälningsdag är den 13 oktober.

Kurs: Hållbarhets due diligence enligt CSDDD

EU inför nu ny lagstiftning som syftar till att hjälpa företag att ställa om sina verksamheter och värdekedjor till en hållbar ekonomi. Delvis liknande lagstiftning finns redan på plats i bland annat Norge, Frankrike och Tyskland.

EU:s lagstiftning blir i form av ett direktiv, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Särlagstiftning finns redan på plats för att förhindra risken för avskogning och för produkter som producerats med tvångsarbete. I samma syfte har EU har även infört nya icke-finansiella rapporteringskrav – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och underliggande European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Gemensamt för all denna lagstiftning är att den bygger på de internationellt erkända standarderna FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s vägledning för multinationella företag. Dessa har företag över hela världen redan arbetat efter i över ett decennium, så det finns mycket upparbetad och tillgänglig erfarenhet och praxis att använda sig av från många olika branscher.

Under denna heldagsutbildning får du genom verkliga, praktiska exempel lära dig grunderna i hur du systematiskt kan arbeta med att identifiera förhindra, minimera och ställa till rätta eventuell negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter i egen verksamhet och stora delar av företagets värdekedja, och mäta hur effektivt arbetet har varit. Vi diskuterar vad meningsfull intressentdialog betyder, och hur det utgör grunden för det övriga due diligence arbetet. Vi går också igenom rapporteringskraven i lagstiftningen, och hur de hänger ihop med CSRD.

Även om CSDDD framför allt kommer att träffa stora företag inom och utanför EU, kommer även de flesta företag i deras värdekedjor att beröras eftersom lagstiftningen avser att åstadkomma genomgripande förbättringar vad avser mänskliga rättigheter miljö- och klimat genom hela leverantörsled. Detta är alltså frågor som de allra flesta företag nu behöver skaffa sig kunskaper kring och påbörja sitt omställningsarbete. Börjar man nu har man god tid på sig innan direktivet börjar att gälla.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Vad är hållbarhets due diligence och hur implementerar man due diligence i enlighet med lagens krav?
  • Praktisk genomgång av de olika processtegen för due diligence, enligt grundkraven i lagen och som är baserade på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • Hur du identifierar och prioriterar risker du hittar i din egen verksamhet och i dina värdekedjor – så att due diligence-arbete blir effektivt i förhållande till just ditt företag
  • Effektiva metoder för att förhindra och begränsa negativ påverkan, inklusive de nya sätt att se på avtalsrelationer som EU förutsätter
  • Vad innebär effektivt återställande av faktiska skador på människa och miljö, och vad är skillnaden mot traditionellt skadestånd? När är mitt företag ansvarig för att återställa en skada?
  • Hur mäter vi om våra ansträngningar haft avsedd effekt?
  • Exempel på hur du involverar olika intressenter i due diligence arbetet

Kursen är interaktiv och bygger på ett gemensamt lärande genom diskussioner och exempel från verkligheten, både bra och dåliga.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!


Presentation föreläsare

Föreläsare Malin Helgesen har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter kopplat till företag och deras värdekedjor över hela världen. Hon har arbetat som advokat med specialisering inom hållbarhetsjuridik på större nordiska advokatbyråer och som bolagsjurist i ett av Nordens största bolag med ansvar för mänskliga rättigheter. Hon har på inbjudan deltagit med insikter till lagstiftningsprocesserna i Norge, Sverige och EU; och föreläst om företag och mänskliga rättigheter på universitet i Sverige och Norge. Idag hjälper hon genom egen konsultverksamhet och som Partner Advisor för Human Level företag i Sverige och globalt att på ett effektivt sätt implementera hållbarhets due diligence i kontexten av sina klienters klimat och miljöarbete (Just Transition) helt från ett strategiskt till ett operativt perspektiv; och förstå EU:s hållbarhetslagstiftning. Hon är svenska ICC:s representant i ICC International Commission on Corporate Responsibility & Anti-Corruption.

0