Datum / Tid


Plats

Kv. Polstjärnan, Jörgen Kocksgatan 29, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för 100-listans kvinnor samt Handelskammarens medlemmar.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 21 september.

Vi bjuder på mingel med lättare förtäring!

Lanseringsfest: Handelskammarens 100-lista

Välkommen på lanseringsfest för Handelskammarens 100-lista!

Jämställdhet i bolagsstyrelser är en kompetens- och hållbarhetsfråga som är högaktuell. För att öka andelen kvinnor i styrelserna krävs engagemang från både män och kvinnor. Som stöd till sydsvenska valberedningar presenterar Handelskammaren nu sin 100-lista med drygt hundra kompetenta kvinnor. Ett konkret initiativ som manar till handling!

Wihlborgs stöttar Handelskammarens initiativ och är med och arrangerar lanseringsfesten – dit du är bjuden!

Vi utlovar intressant paneldebatt med representanter från flera skånska bolag som delar med sig av goda exempel och konkreta affärsargument kopplade till temat – kompetens och mångfald. Som vanligt blir det också mingel och lättare förtäring.

Program
15.00 Drop-in och mingel

15.45 Inledning – Varför behövs 100-listan?

Ulrika Dieroff, Chef Affärsservice Handelskammaren och den som har utvecklat Handelskammarens 100-lista.

Stephan Müchler, VD Handelskammaren, berättar varför Handelskammaren tagit initiativ till 100-listan, vilka reaktioner man fått hittills och hur planerna ser ut framåt.

16.00 Paneldebatt – Hur ökar vi mångfald i bolagen?

Sandra Bourbon, grundare av Framtidsfeministen som verkar för en jämställd framtid bl.a. genom att investera i jämställda bolag.

Per Samuelsson, koncernchef Beijer Electronics Group, med lång erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete.

Hampus Jakobsson, affärsängel och en av Sveriges mäktigaste tech-investerare och startup-rådgivare. Grundare av TAT som såldes till amerikanska Blackberry 2010.

Kristina Jarring Lilja, professionell styrelseledamot och förtroendekapitalist. Ordförande StyrelseAkademien Skåne.

Moderator: Hans Andersson, Wihlborgs

17.00 Mingel med lättare förtäring och möjlighet att knyta nya kontakter.

För att se hela 100-listan klicka här

Varmt välkommen!

0