Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 11 oktober.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.
Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Vi inleder med gemensam lunch!

Laurie Cohen om karriärutveckling för kvinnor

Det är intressant att försöka finna systematiska ansatser för jämställdhetsarbetet, både i företag och vid universiteten.

Laurie Cohen kommer att berätta om ett koncept för certifiering av jämställdhet som benämns Athena SWAN. Certifieringen utgår från tio principer och under de drygt 10 år som certifieringen har funnits i Storbritannien kan man visa på goda resultat vid de brittiska universiteten när det kommer till jämställdhetsarbete. Vi kommer att få ta del av resultaten och arbetet med att nå målen.

Athena SWAN-certifieringen startade 2005 för att uppmuntra och erkänna engagemang för att främja karriärerna hos kvinnor inom vetenskap, teknik, matematik, medicin samt sysselsättning inom högre utbildning och forskning.

I maj 2015 utvidgades den för att även erkänna arbete inom konst, humaniora, samhällsvetenskap, affärer, juridik, professionella och stödjande roller samt för transpersoner och studenter.

Arbetet med Athena Swan ger insikter i hur viktigt det är att samla in data för att kunna driva förändringar – det blir uppenbart för de flesta att förändringar behövs när man först får ta del av hur det ser ut i organisationer i frågor kring t ex jämställdhet. Laurie har arbetat med frågor kring karriärutveckling i många år och har många exempel från företag och organisationer utanför universitetsvärlden.

Laurie Cohen, professor of Work and Organisation vid Nottingham University i Storbritannien, samt gästprofessor vid Ekonomihögskolan Lunds universitet är expert på karriärutveckling för kvinnor. I sin doktorsavhandling fokuserade hon på kvinnors karriärövergångar från anställd till egenföretagare. Laurie har undervisat i många år såväl på grundutbildning som på forskarutbildning och har handlett många doktorander. Hennes senaste arbete finns publicerat i Harvard Business Review.

Varmt välkommen!

0