Ledarskap för framtiden – morgondagens framgång är nu!

Att målmedvetet attrahera, utveckla, inkludera och behålla rätt medarbetare är ett ständigt pågående arbete. Vi hör ofta att ledarskap och medarbetarskap ska gå hand i hand, samt att det ska vara hållbart och hälsosamt.

Men vad betyder det egentligen att tänka och agera långsiktigt både i ledarskapet och som medarbetare?

Hur kan man skapa en arbetsmiljö där man lyckas få alla medarbetare att känna engagemang och delaktighet som leder till hela organisationens framgång?

Välkommen till en spännande föreläsning med Håkan Björnqvist från Advantum Kompetens.

Välkommen!

Kategoriserad i HR, HR-nätverket, Seminarium, Skåne