Datum / Tid


Pris

Endast för medlemmar i Nätverket The New Boss – Karlskrona.

Ledarskap och medarbetarskap

Vår facilitator Carina Augustsson har bjudit in sin kollega Stefan Söderfjäll att inspirera i ämnet: Ledarskap och medarbetarskap – varför det är svårt att utveckla det ena utan det andra och tvärtom. 

Stefan Söderfjäll, fil. Dr i psykologi, föreläsare och författare till ett flertal böcker om ledarskap, team, motivation och medarbetarskap.

Välkommen till nästa träff med The New Boss – Karlskrona. Träffen sker online via Zoom.

Kontakta Johan Andersson om du vill veta mer.

0