Datum / Tid


Plats

Kalmarsund Hotell Fiskaregatan 5 392 48 Kalmar

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1 045 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med en gemensam lunch 12.00. En enklare fika serveras under eftermiddagen.

Sista anmälningsdag är den 26 februari.
OBS. Vid avanmälan efter den 26 februari utgår full avgift.

Lojalitetsplikt – under och efter ett anställningsförhållande Kalmar

Alla anställda är under sin anställning bunden av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Men arbetstagaren har även skyldigheter efter att anställningen har upphört.

Lojalitetsplikten innebär i korthet att en anställd inte får göra något som kan skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är också skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika situationer där han eller hon kan komma i intressekonflikter.

Vad innebär detta i praktiken? Och vad händer om en anställd bryter mot lojalitetsplikten?

Under seminariet kommer vi inledningsvis att belysa vad lojalitetsplikten betyder och när den inträder och upphör. Vi går även igenom vanliga klausuler rörande lojalitet, sekretess och konkurrens och hur de kan användas för att förlänga lojalitetsplikten.

Vi tar även upp ett flertal praktiska frågeställningar som har med lojalitetsplikt, konkurrerande verksamhet och sekretesskyldighet såsom:

  • Konkurrerande verksamhet under eller efter anställningen.  Vad är konkurrerande verksamhet och vad händer om den anställde utövar sådan verksamhet? Hur ska man förhålla sig till att en tidigare anställd bedriver konkurrerande verksamhet?
  • Brott mot sekretess, yppande av företagshemligheter – Skadestånd, vite, arbetsrättsliga sanktioner
  • Vilka åtgärder kan en arbetsgivare vidta? Uppsägning/avsked, skadestånd, vite eller andra arbetsrättsliga sanktioner?

Föreläsare är Carolina Thoft och Kerstin Eifrém från RosholmDell Advokatbyrå.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0