Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och endast för 100-listans kvinnor.

Sista anmälningsdag är den 5 mars kl 08:00.

LU Holding goes 100-listan

Vi är stolta och glada att kunna berätta att LU Holding inom kort kommer att annonsera styrelseuppdrag via Handelskammaren till er som finns på vår 100-lista.

Därför har vi bjudit in Linus Wiebe, VD, och Christine Widstrand vVD, att berätta om LU Holding och bolagen de investerar i så ni får en möjlighet att få kunskap om dem och bolagen de investerar i.

LU Holding AB är den delen av innovationssystemet vid Lunds universitet som arbetar med att investera i och bygga innovativa och skalbara bolag baserat på forskning och kunskap från universitet. Visionen är att bidra till samhällsnytta via kommersialisering.

En viktig del i LU Holdings arbete kring portföljbolagen handlar om hitta och tillsätta lämpliga kandidater till bolagens styrelser som sedan kan hjälpa bolagen framåt med alltifrån product-market-fit, finansieringsstrategi till affärsmodell och andra startuprelaterade frågor.

Sedan starten i mitten på 90-talet har LU Holding investerat i över 125 bolag med ett 15-tal lyckosamma exits än så länge, för närvarande återfinns drygt 60 bolag i portföljen där majoriteten kommer ifrån tekniska och medicinska fakulteten.

LU Holding ägs till 100 procent av staten, förvaltas av Lunds universitet och är strukturerat som en evergreen-fond.

Varmt välkommen med din anmälan!

0