Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

195 kr/pers inkl. moms för medlemsföretag i Handelskammaren.
Du kan betala med kort på plats.
Lunch ingår.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Om du mot förmodan uteblir utan att avanmäla dig, kommer du att debiteras för lunchen.

Exklusivt och endast för medlemsföretag.

Boken finns att köpas på plats!

Lunch – och lite till!

Nätverk, nya kontakter, och aktuell kunskap över en lunch!

Över en lunch får du möjlighet att träffa och nätverka med andra medlemmar och diskutera intressanta och aktuella frågeställningar.

Vi börjar träffen med att få lyssna till Handelskammarens chefekonom och professor Johan Eklund. Johan kommer att prata kring sin nya bok: ”Det nya utanförskapet – Självförsörjningens utveckling och välfärdstatatens framtid”. I det nya utanförskapet ser Johan problem som är av en sådan omfattning och sammansättning att det underminerar det svenska samhället.

1,8 miljoner människor i arbetsförålder saknar idag självförsörjning och många förblir icke-självförsörjande genom hela livet. Sverige har i detta byggt upp ett utanförskap som riskerar att permanentas utifrån etniska och geografiska skiljelinjer. Den låga självförsörjningsgraden får konsekvenser för ekonomin, den svenska modellen, samt för tilliten i samhället.

Under lunchen kommer detta diskuteras, samt Johan Eklund försöker besvara frågan varför det är nödvändigt att näringslivet engagerar sig för att bryta detta utanförskap.

Exklusivt och endast för medlemsföretag!

Varmt välkommen!

0