Datum / Tid


Plats

Barnarpsgatan 11, (Handelskammarens lokaler), Jönköping, Sverige

Pris

Anmälan: Annika Cederfeldt, E-post: annika.cederfeldt@handelskammarenjonkoping.se

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Handelskammarna bjuder på luncher och middag. Reskostnader och eventuell övernattning står deltagarna själva för.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr. Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Boende: Vi rekommenderar boende på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

 

Lunch-till-lunchträff: Ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft

Välkomna på en lunch-till-lunchträff med fokus på ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft!

Den ekonomiska verkligheten förändras ständigt och behovet av analyser för att förstå utvecklingen är centralt. Akademi, regioner, kommuner och organisationer gör alla olika analyser, bör vi lära mer av varandra? Välkomna på en workshop med fokus på ekonomiska analyser och diskussioner om hur vi kan arbeta gemensamt i södra Sverige.

Med konkurrenskraft avser vi ekonomins förmåga att upprätthålla förädlingsvärden och skapa tillväxt i dessa. Det vill säga ett klassiskt produktivitetsanslag. Modern ekonomisk endogen tillväxtteori ger förhanden att den långsiktiga ekonomisk utvecklingen och konkurrenskraften bygger på investeringar i kunskap som sedan genererar produktivitetstillväxt. Sverige, likasom stora delar av västvärlden har dock under gångna årtionden upplevt en inbromsning i produktivitetstillväxten, samtidigt ekonomin står inför betydande problem ekonomiska insatser så som t.ex. energiförsörjning, arbetsmarknadens funktionssätt med simultan kompetensbrist och låg självförsörjningsgrad och inaktiva individer i arbetsför ålder. Med det kan även handla om hur den kunskapspotential som finns i FoU-investeringar och regionala lärosäten ska omvandlas till innovationer och därmed realiserade ekonomiska värden.

Program:

Programmet kommer vara lunch-till-lunch och bestå i presentationer av aktuella analysfrågor samt diskussion kring vilka analys- och kunskapsbehov som finns. Vår ambition är att få tillstånd ett ökat kunskapsutbyte och bygga nätverk mellan aktörer och individer som har ett intresse av regionala utvecklingsfrågor. Personer som på olika sätt arbetar med att analyser de ekonomiska och näringspolitiska förutsättningarna i Sydsverige bjuds in för att delta. Tanken är att alla som deltar ska beredas möjlighet att presentera pågående arbeten samt att detta ska ge upphov till kunskapsutbyte samt diskussioner om framtida analysbehov.

Presentationer kan basera sig på färdiga analyser, utgöra uppslag till framtida analyser eller helt enkelt vara frågeställningar som deltagarna vill diskutera.

Teman som välkomnas:

  • Regionala komparativa fördelar och konkurrenskraft
  • Arbetsmarknad, utbildning och kompetensbrist
  • Energiförsörjning, elpriser och dess ekonomiska konsekvenser
  • Integration, utanförskap och självförsörjning
  • Hållbarhet, innovation och digitalisering
  • Infrastruktur, transporter och arbetsmarknadsförstoring

Fler teman är välkomna!

Kontaktpersoner:  

Anders Borgehed, Regionchef Policy Sydost, Sydsvenska Handelskammaren
E-post: anders.borgehed@handelskammaren.com
Tel: 0470-52 00 43

Annika Cederfeldt, Näringslivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län
E-post: annika.cederfeldt@handelskammarenjonkoping.se
Tel: 070-468 36 36

Johan Eklund, Chefekonom, Sydsvenska Handelskammaren, professor i nationalekonomi.
E-post: johan.eklund@handelskammaren.com
Tel: 070-65 91 406

0