Datum / Tid


Plats

Good Morning+ Helsingborg, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg, Sverige

Pris

3 950 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
5 150 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Anmäl dig senast den 22 maj.

Made in Sweden, eller hur? En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här kursen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Flera praktiska övningsuppgifter kommer att gås igenom.

Kursen vänder sig till handläggare av och ansvariga för frihandelsfrågor vid export eller import. Även de som arbetar med exportdokument eller svarar för inköp samt underleverantörer till exportindustrin bör delta i kursen.

Program
09.00              Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?

Icke-förmånsberättigande ursprung
– Bestämmelserna i Tullkodex m m
– Certificate of origin

10.00              Kaffe

10.20              Förmånsberättigande ursprung
– Vilka frihandelsavtal har EU?
– Hur fastställer man en varas ursprungsland?
– Bearbetningsregler
– Kumulation av ursprung
– EUR 1-certifikat, fakturadeklaration och ATR-certifikat
– Beviskrav; Leverantörsdeklarationer

12.00              Lunch

12.45              Förmånsberättigande ursprung, fortsättning
Praktiska övningsuppgifter

14.00              Kaffe

14.20              Förmånsberättigande ursprung, fortsättning

16.00              Avslutning

Det finns även möjlighet att få företagsspecifika utbildningar om ursprungsregler, Incoterms 2010 och andra export- eller importrelaterade ämnen.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Om du deltar i vår Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

0