Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, Norra Järnvägsgatan 8, Växjö

Pris

3 750 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
4 950 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas

Sista anmälningsdag: 10 maj

Made in Sweden, eller hur? En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras.

En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här kursen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Flera praktiska övningsuppgifter kommer att gås igenom.

Kursen vänder sig till handläggare av, samt ansvariga för frihandelsfrågor vid export eller import. Även de som handlägger exportdokument och svarar för inköp samt underleverantörer till exportindustrin bör genomgå kursen.

Program

09.00 Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?

09.20 Icke-preferensberättigat ursprung
– Bestämmelserna i Tullkodex m m
– Certificate of origin

10.00 Kaffe

10.20 Preferensberättigat ursprung
– Vilka frihandelsavtal har EU?
– Hur fastställer man en varas ursprungsland?
– Bearbetningsregler
– Kumulation av ursprung
– EUR 1-certifikat, fakturadeklaration och ATR-certifikat
– Beviskrav – leverantörsdeklaration

12.00 Lunch

13.00 Preferensberättigat ursprung forts

14.10 Kaffe

15.00 Praktiska övningsuppgifter

16.00 Avslutning

0