Datum / Tid


Plats

Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan, Helsingborg

Pris

4 650 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
5 850 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift. Full avgift utgår även vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är den 6 oktober.
Plats meddelas inom kort!

Under förmiddagen serveras fralla och kaffe/te.
Lunch och en eftermiddagsfika ingår.

Made in Sweden, eller hur? – Helsingborg

En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras.

En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här kursen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Flera praktiska övningsuppgifter kommer att gås igenom.

Kursen vänder sig till handläggare av, samt ansvariga för frihandelsfrågor vid export eller import. Även de som handlägger exportdokument och svarar för inköp samt underleverantörer till exportindustrin bör genomgå kursen.

För att se det fullständiga programmet, klicka här.

Om du deltar i Handelskammarens Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Ta gärna med kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkomna!
0