Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 25 januari.

Vi inleder med gemensam lunch.

Som deltagare på dagens seminarium får du ett exemplar av Bengts bok ”Din framgång – ingen annan illa.”

Management by heart®

Vad har livet med ledarskap att göra?

Vi lever i en tid då vi håller på att glömma bort värdet av den självupplevda erfarenheten som grund för nya insikter. Utan nya insikter utvecklas inga livskraftiga verksamheter, vare sig på lång eller kort sikt.

Bakom Management by Heart® finns en fast övertygelse om att det är i djupet av den enskilde medarbetaren som vi finner den stora utvecklingspotentialen, inte i ett inlärt, normativt beteende.

I mötet med sann klokskap och djup visdom kan ett nytt hållbart ledarskap växa fram, det är målet med Management by Heart®.

Välkommen till ett lunchmöte som berör på djupet. Du får ett unikt tillfälle att lyssna på Bengt Jacobsson som är etnolog, humanist och författare. Han har under flera decennier föreläst om personlig utveckling, livsfrågor och humanistiskt ledarskap.

Reflektion skriven av tidigare deltagare till Bengts program:
”Jag tar med mig känslan av att vara inkluderad, av att vara uppskattad. Jag tar med mig ett lugn och ett nytt sätt att se på saker.”

Som deltagare på dagens seminarium får du ett exemplar av Bengts bok ”Din framgång – ingen annan illa.”

Tag gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0