Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för medlemsföretag i Handelskammaren.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 8 mars kl 12:00.

Mångfald & jämställdhet – tillvarata möjligheterna!

Vill du få inspiration och reflektera över hur du kan bli mer attraktiv som arbetsgivare? Vill du lära dig mer om hur jämställdhet och hållbarhet gör gott för såväl individer, företag som samhälle?

Social hållbarhet, mångfald och inkludering är aktuellt och väsentligt för såväl företag som samhället i stort. Kunder, medarbetare och samarbetspartners blir allt mer medvetna och ställer högre krav i arbetet med dessa frågor och även via lagstiftning och regleringar ökar trycket. Vad är det vi individer behöver förstå mer om, vad gör arbetet svårt och vilka goda exempel finns på konkret arbete i företag?

Välkommen att lyfta detta viktiga ämne där vi blandar föreläsningar med interaktivitet och lämnar utrymme för erfarenhetsutbyte för att driva frågan framåt.

Välkommen till ett webbinarium som kommer guida oss igenom detta och ge oss vägledning av vad vi behöver tänka på:
  • Hur kan inkludering och mångfald i styrelsen, organisationen och arbetsgruppen bidra till att uppnå hållbarhetsmålen och skapa lönsamhet?
  • Hur hänger internationella kvinnodagen ihop med social hållbarhet?
  • Hur och varför ser det ut som det gör med jämställdhet år 2021?
  • Vilka goda exempel finns på arbete som fungerar?
Under detta interaktiva webbinarium får vi höra ifrån:

Ulrika Dieroff, Chef Affärsservice – öppnar och berättar om arbetet med 100-listan.

Annie Rüdén, Ledarskaps- och Hållbarhetskonsult samt projektkoordinator Dubbel Yrkesutbildning Handelskammaren – Kommer att ge en överblick av Aktuell forskning och statistik gällande social hållbarhet, mångfald och inkludering med synliggörande av kopplingen till Agenda 2030 och det affärskritiska med arbetet.

Därefter får vi höra från fyra olika företag och hur de aktivt arbetar med frågan

Betty Rosenlind – platschef vid Elis Textil Service kommer att ge en inblick i hur en tydlig struktur bildar fundamentet för en mångfacetterad och värdeskapande kultur. Elis (f.d. Berendsen) är marknadsledande på cirkulära och innovativa textil- och hygienlösningar för såväl privat som offentlig sektor.

Florim Albborn – VD för Spaljisten och vars hjärtefråga är jämlikhet och integration kommer att ge en genomgång hur de strategiskt prioriterar och arbetar med jämställdhet och mångfaldsfrågor i deras företag.

Ingrid Jönsson – Handelskammarens egen ordförande för valberedningen delar med sig om arbetet i Handelskammarens styrelse.

Suzan Hourieh Lindberg – VD på The Social Few, Nordens första tillväxtbyrå som med digital spetskompetens arbetar för ett mer inkluderande Sverige. The Social Few arbetssätt är data- och insiktsdrivet, digitalt, iterativt och inkrementellt med fokus på att lösa reella utmaningar på ett mätbart sätt. Fokus ligger på minoritetsgrupper och icke normativa perspektiv för att bättre framtidssäkra organisationer genom att inkludera fler perspektiv och spegla det samhälle vi lever i.

Kom och reflektera över hur ditt bolag kan skala upp arbetet med jämställdhet och social hållbarhet och uppmärksamma den internationella kvinnodagen tillsammans med oss.

Varmt välkommen med din anmälan!

0