Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö

Pris

1895 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
2 895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

I samband med registreringen 10.00-10.15 serveras kaffe/te och fralla. Lunch och eftermiddagsfika ingår också.

Sista anmälningsdag är den 11 oktober.

Vid avanmälan efter den 10 oktober eller utebliven närvaro utgår full avgift.

Maskin och anläggningsleveranser med montage – fokus NLM 19 och Orgalime SI 14

Vid leveranser av maskiner och anläggningar med montage är ansvars- och kontraktsfrågor ofta komplicerade och av stor betydelse. För att på ett bra sätt hantera dessa används mycket ofta standardvillkor och då särskilt NLM 19 och Orgalime SI 14.

För en leverantör är det mycket viktigt att på ett rimligt sätt kunna begränsa sin ansvarsexponering.  En felaktig eller obefintlig hantering av standardvillkor kan innebära en mycket stor riskexponering. Och även för en beställare finns det ofta regleringar i standardvillkor som beställaren bör fundera särskilt kring.

Efter en kortare inledning där vi går igenom varför det är viktigt att begränsa sitt ansvar i ett avtal, hur standardvillkor används och hur standardvillkor blir en del av ett avtal guidar vår föreläsare dig igenom NLM 19 och Orgalime SI 14.

Vi kommer särskilt att ur ett praktiskt perspektiv tala om frågor kring:

  •    Övertagande;
  •    Prov och leverans;
  •    Fördelning av ansvar och förpliktelser under montagetid; samt
  •    Ansvar/hantering av fel och dröjsmål.

Föreläsare är Lina Stenson från Advokatfirman Lindahl. Lina är verksam i Lindahls industrigrupp och arbetar bl.a. med avtalsupprättande och avtalsförhandlingar avseende projekt inom industriella anläggningar och har stor erfarenhet av att förhandla och tillämpa leveransavtal.

Efter utbildningen får deltagarna ett kursbevis.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen!

0