Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

1295 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1945 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 3 mars.

Vid avanmälan efter den 2 mars utgår full avgift.

Maskin- och anläggningsleveranser med montage Fokus nya NLM 19 och Orgalime SI 14

Vid leveranser av maskiner och anläggningar med montage är ansvars- och kontraktsfrågor ofta komplicerade och av stor betydelse. För att på ett bra sätt hantera dessa används mycket ofta standardvillkor och då särskilt NLM och Orgalime SI. Under 2019 lanserades nya NLM 19 vilket vi belyser på utbildningen.

För en leverantör är det mycket viktigt att på ett rimligt sätt kunna begränsa sin ansvarsexponering.  En felaktig eller obefintlig hantering av standardvillkor kan innebära en mycket stor riskexponering. Och även för en beställare finns det ofta regleringar i standardvillkor som beställaren bör fundera särskilt kring.

Efter en kortare inledning där vi går igenom varför det är viktigt att begränsa sitt ansvar i ett avtal, hur standardvillkor används och hur standardvillkor blir en del av ett avtal guidar vår föreläsare dig igenom NLM 19 och Orgalime SI 14.

Vi kommer särskilt att ur ett praktiskt perspektiv tala om frågor kring:

  • Övertagande;
  • Prov och leverans;
  • Fördelning av ansvar och förpliktelser under montagetid; samt
  • Ansvar/hantering av fel och dröjsmål.

Skillnaderna mellan NLM 19 och NLM 10 presenteras också.

Föreläsare är Fredrik Karlsson, Advokatfirman Lindahl.

Efter utbildningen får deltagarna ett kursbevis.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0