Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Pris

5 295 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
7 945 kr/person för icke medlemmar.
Osäker på om företaget du arbetar på är medlem? Här hittar du alla våra medlemmar. Vi tar löpande emot nya medlemmar, kontakta oss gärna för mer information.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är 11 oktober. Vid avanmälan efter den 11 oktober utgår full avgift.

I priset ingår kaffe/te och fralla på förmiddagen, lunch och eftermiddagsfika samt dokumentation. Boken ”Handbok för medling i affärstvister” av Eric M Runesson ingår.

Medling – grundutbildning i affärslivets diplomati med Eric M Runesson

konstruktivt, kostnadseffektivt och relationsbevarande

Det finns sätt att lösa en affärstvist där båda parter blir vinnare. En mångmiljoners affärstvist kan med hjälp av medling lösas till en bråkdel av den normala kostnaden vid tvister. Medling kallas därför ibland för affärslivets diplomati.

En medlares roll är att bistå och hjälpa parterna att hitta en lösning som båda kan acceptera. Utbildningen ger dig en djupare förståelse för vad medling innebär och en grund att arbeta med för att lösa affärsjuridiska tvister. Dagen kommer att innehålla följande:

  • Medling som begrepp
  • Medlingsprocessen
  • Olika medlingsmetoder
  • Praktiska övningar

Föreläsare är en av Sveriges mest anlitade skiljemän och medlare, Eric M. Runesson. Eric är en uppskattad och regelbunden föreläsare inom ämnen som förhandlingsteknik, avtalsrätt och olika tvistlösningsmetoder. Han ansvarar även för medlingsverksamheten vid SCC (Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut) och blev i juni 2018 utnämnd till justitieråd i Högsta Domstolen. Han är även ny ledamot i Svenska Akademin.

I Sverige är medling en relativt ny företeelse, men internationellt är det en välkänd lösningsmetod för kommersiella tvister. Exempelvis lyckas medlare i Storbritannien lösa ca 80-85 % av alla tvister där medling valts som lösningsmetod. Även i Danmark är medling betydligt vanligare än i Sverige. Medling är något som förväntas växa och få en allt större betydelse för att lösa kommersiella tvister även i Sverige

Utbildningen vänder sig till näringslivet, advokater, dig som arbetar inom domstol och andra som vill öka sina kunskaper om medling och hur det kan användas effektivt.

Välkommen till en heldagsutbildning för dig som vill ha ökade kunskaper om medling som metod vid affärsjuridiska tvister.

Välkommen!

0