Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Norra järnvägsgatan 8, Växjö

Pris

Trade Network och Inköpsnätverket självkostnadspris. Läs mer om våra nätverk här.

595kr/pers för medlemsföretag
895kr/pers för icke-medlemsföretag

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Kaffe/te och fralla serveras i samband med registreringen 9.45-10.00. En gemensam lunch ingår också.

Sista anmälningsdag är den 29 mars.

Mellanöstern; affärer och politisk utveckling fokus Saudiarabien och Iran -Växjö

Hur påverkar den senaste politiska utvecklingen i Mellanöstern företag som gör affärer i denna region? Ingen har nog missat den nye kronprinsen i Saudiarabien och hans reformer och ageranden. Samtidigt har ifrågasättande utspel från USA:s president angående sanktionslättnaderna för Iran ökat oron för den fortsatta utvecklingen av handel med landet.

Vid seminariet kommer stort fokus att ligga på Saudiarabien och Iran men vi kommer även belysa den politiska situationen i och mellan några angränsande länder.

Vi kommer även att uppmärksamma viktiga avtalsregleringar som är av särskild vikt att reglera när du gör affärer med denna region. En region där den politiska situationen snabbt kan ändra dina förutsättningar för att göra affärer.

Några frågeställningar som kommer att tas upp:

Den politiska utvecklingen
– Bakgrund till maktkampen Iran- Saudiarabien
– Den nye kronprinsens bakgrund i Saudiarabien? Hur säker är hans makt och finns det utmanare? Hur politiskt stabilt är det i landet? Kvinnors ökade rättigheter, kan det öppna för nya affärsmöjligheter för svenska företag?
– Iran- den politiska utvecklingen i landet efter lättnaderna av de internationella sanktionerna? Hur ska vi se på uttalandena från president Trump angående ifrågasättandet av sanktionslättnaderna? Relationen Iran-EU.
– Kort om politiska situationen i och mellan några angränsande länder.

Affärsavtal: Vad är särskilt viktigt att reglera i dina avtal med företag i Mellanöstern? Hur ser korruptionsriskerna ut och hur kontrollerar du dina affärspartners i regionen? Tvistelösningsaspekter. Andra praktiska erfarenheter.

Rouzbeh Parsi, forskare vid Lunds universitet och Utrikespolitiska Institutet. Rouzbeh har även arbetat för EU med frågor som rör Mellanöstern och Iran.

Anders Lückander arbetar som advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Anders har hjälpt företag att både starta upp och avveckla verksamheter i bl.a. Saudiarabien och andra gulfländer. Det är kunskap han även delar med sig av i undervisning på Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.

Seminariet ges även i Malmö torsdagen den 5 april.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0