Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för mentorer i nätverket Unga Ledare.

Endast för Handelskammarens mentorer för nätverket Unga Ledare.
Intresserad? Kontaka Agneta Lindroth eller Ulrika Dieroff.

Anmäl dig senast den 20 maj.

Mentormöte

Vi är glada att du är en av våra mentorer kopplade till Handelskammarens ledarprogram Unga Ledare. Vi vill därför bjuda in dig tillsammans med övriga mentorer till ett lunchmöte, kombinerat med tips och erfarenhetsutbyte.

Karl-Erik Grevendahl som är mentor i vårt nätverk kommer att dela med sig av sin kunskap om FN 2030.

Agenda 2030 innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling, som 2015 antogs av FN:s generalförsamling. 193 länder världen över har formulerat och antagit de Globala målen. Enskilda företags engagemang och strategiska arbete med 2030-målen kommer att vara avgörande för att lyckas uppnå de högt ställda och nödvändiga målen.

Ni är en spännande grupp mentorer så vi hoppas att du har möjlighet att komma denna dagen. Det är alltid inspirerande att få  träffa andra personer som har en stor tro på vad ett modernt mentorskap kan betyda.

Välkommen!

0