Datum / Tid


Plats

Arenan för södra Sveriges näringsliv, Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16, Visby

Pris

Kostnadsfritt.

Mer väg och järnväg behövs nu – men hur?

Sverige och svenska företag behöver mer robust och stabil infrastruktur. I dagens läge är inte når inte ens befintliga vägar och järnvägar upp till standard, utan behöver rustas upp. Samtidigt kräver näringslivets tillväxt och svensk konkurrenskraft och beredskap fler spår – över hela landet.

Hur ska behovet av svensk infrastruktur tillfredsställas? Vad krävs för att få till de nödvändiga investeringarna, hur ska de finansieras – och av vem?

Du kan även ta del av seminariet digitalt.

Talare kommer inom kort.


Seminariet arrangeras tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län

0