Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Hållbarhetsnätverket.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 4 april.

Lunch serveras från kl 11:30!

Miljöpåstående: sant eller falskt?

Merparten av konsumenter vill konsumera hållbart, inte minst ur miljösynpunkt. Som ett resultat av detta har det blivit allt vanligare att använda miljöargument för att få fler att köpa en vara eller tjänst. Samtidigt är det viktigt att man inte överdriver de miljömässiga fördelarna utan att man faktiskt bara påstår saker som man har belägg för och som är relevanta. Vad det betyder i praktiken är inte självklart och många företag hamnar fel – bara under 2021 fälldes t.ex. nio av tio prövade reklamenheter som anmälts för vilseledande miljöpåståenden av Reklamombudsmannen.

Samtidigt ger Reklamombudsmannens beslut tillsammans med domstolsavgöranden viktig vägledning för hur ett företag bör kommunicera en produkts eller tjänsts miljöfördelar i sin marknadsföring. Dessutom förväntas Internationella Handelskammen (ICC) utkomma med en uppdaterad vägledning för miljöpåståenden i reklam som förhoppningsvis ytterligare konkretiserar hur man som företag bör tänka.

Välkommen till ett seminarium som genom konkreta exempel kommer guida oss igenom den nya vägledningen och aktuella avgöranden och därigenom särskilt belysa:

  • Vad krävs för att ett miljöpåstående ska uppfylla aktuella lagar och regelverk?
  • Hur bör man kommunicera kring klimatkompensation ur ett rättsligt perspektiv?
Under detta seminarium får vi höra ifrån:

Sara Söderling, jurist från AWA som är en internationell konsultbyrå inom immaterialrätt med kontor i Sverige, Danmark, Kina, Belgien, Hong Kong, Nederländerna, Norge och Schweiz. AWA bistår stora såväl som små kunder med juridisk och teknisk rådgivning inom patent, varumärke, design, upphovsrätt och marknadsrätt. Sara själv har mångårig erfarenhet av juridiska frågor som rör marknadsföring och kommunikation.

Varmt välkommen med din anmälan!
0