Datum / Tid


Plats

Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

1500 kr/pers, moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vänligen anmäl specialkost, vi serverar varm vegetarisk lunch

Sista anmälningsdag är den 24 januari

Miljötillståndsdagen 2018

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Konferensen fokuserar denna gång på hållbar konsumtion och produktion i en cirkulär ekonomi. Som deltagare får du även en uppdatering om svensk miljölagstiftning som tar avstamp i EU.

För att uppnå en hållbar konsumtion och produktion krävs mer kunskap om konsumenters och företags beteende. Det behövs samverkan mellan näringsliv och myndigheter. Regeringen har presenterat en strategi för hållbar konsumtion. Strategin omfattar bland annat insatser för ökad kunskap, ekonomiska styrmedel som gör det billigare att reparera varor, satsningar på hur vi kan använda våra resurser mer effektivt och insatser för att förbättra informationen om företags och fonders hållbarhetsarbete. I strategin omnämns även åtgärder som görs inom sektorsspecifika områden. Det gäller transport, livsmedel och boende som är de sektorer som står för den största andelen av utsläppen från vår privata konsumtion.

Under dagen får du lyssna till föredragshållare som ger en bild av det nationella och internationella arbetet med hållbar konsumtion och produktion bland annat inom ramen för 2030-arbetet. Du får också inspiration i form av goda exempel från företag som jobbar med frågorna. I workshopform arbetar vi med vad vi ska prioritera och hur vi kan sprida goda exempel vidare.

Sedan förra Miljötillståndsdagen har Handelskammaren tagit fram en rapport om enskilda företags erfarenhet av tillståndsprövning. Länsstyrelsen har bemött rapporten. Du får en uppdatering av arbetet med tillståndsprövning i Dialoggruppen där rapporten diskuterats.

Konferensen har väl tilltagna mingelpass med möjlighet att träffa en blandning av personer från näringslivet, offentlig sektor, akademi m.fl. som alla arbetar med miljömålen och Agenda 2030.

Läs hela programmet här

0