Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1 050kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Registrering 10.15-10.30 innan föreläsningen börjar. Den avslutande tiden inkluderar en gemensam lunch.

Sista anmälningsdag är den 6:e november.

Momshantering: Trepartshandel – vanliga fällor och fel

Vid handel med varor mellan olika länder behöver man ta hänsyn till parternas status och varans väg för att kunna avgöra vilken part som ska betala momsen på försäljningen och i vilket land.

När fler parter är involverade i en så kallad kedjetransaktion eller direktleverans av varor blir det svårare att avgöra hur momsen ska hanteras för respektive part.

Under den här föreläsningen belyser vår föreläsare handel mellan momsregistrerade företag (B2B) och går in närmare på regeln om trepartshandel och vilka risker som bör beaktas när man väljer att tillämpa denna regel.

Innehåll
  • Grundläggande regler vid internationell handel med varor
  • Trepartshandel – förenklingsregelns förutsättningar
  • Trepartshandel – risker, olika scenarier
  • Tips för att hantera riskerna med trepartshandel

Målet är att du efter föreläsningen ska ha ökad förståelse för vilka grundkriterier som behöver vara uppfyllda för att regeln om trepartshandel ska kunna tillämpas samt att öka din kunskap om risker och konsekvenser som kan uppkomma när det brister i något av kriterierna.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!


Presentation av föreläsare

Madlen Espenkrona har arbetat som skattejurist med fokus på momsfrågor sedan 2002. Madlen är idag verksam som rådgivare i konsultbyrån Process and Details by ME AB. Dessförinnan var hon Indirect Tax Manager på IKEA efter att ha arbetat som konsult på först Deloitte och därefter PwC. I sina föreläsningar kombinerar Madlen sin djupa momskunskap med sin breda praktiska erfarenhet och ger tips på vad som är viktigt att tänka på när man hanterar momsen i ett företag.

0