Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare 2018

Konflikthantering-teori och praktik med Michael Högberg från KAHEMI.
Konflikter är en förutsättning för förändring och utveckling, men även en av orsakerna bakom ohälsa, effektivitetsbortfall och kostsamma uppsägningar.

Denna dagen fördjupar vi oss i arbetsrelaterade konflikter.

0