Nätverket för Unga Ledare grupp 1 2019

Självledarskap

Lyssna till Barbara Wennheden från iTURN AB.

Förmiddagen:
– Vad är engagemang?
– Varför engagemang?
– Hur skapar vi engagemang i våra organisationer?

Eftermiddag:
Workshop kring karriärmodellen. Ett webbaserat frågeformulär som är ifylld sedan tidigare. Vi diskuterar här teorin kring modellen och reflekterar kring egna karriärval och drivkrafter.

Kategoriserad i Skåne, Unga Ledare