Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 1 2020

Hur vi får ökad självinsikt och kunskap om olika beteenden – Malin Holm

God självinsikt och stor förståelse för andra är fundamentala faktorer i ledarskapet, likaså effektiv kommunikation. Innan vi träffas kommer ni att ha genomfört en självskattning på webben med personlig uppföljning av Malin Holm.

Därefter är Malin med oss en hel dag som vi inleder med teori och workshop i syfte att få ökad självinsikt och större förståelse för andra. Vi kommer också att få insyn i vilka ledarskapsbeteenden som är mest framgångsrika utifrån forskning. På plats gör vi egna reflektioner och analyser för att ta pulsen på era egna ledarskapsbeteenden.

När ni går hem den dagen har ni rustat er ytterligare i vem ni är och vem ni vill vara i rollen som ledare/chef.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0