Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 1 2020

Konflikthantering/Svåra samtal – Michael Högberg/KAHEMI

Under dagen kommer fokus att ligga på hur man som chef kan hantera konfliktsituationer antingen det handlar om motsättningar mellan medarbetare, konflikter i gruppen eller konflikter och svårigheter mellan medarbetare och chef.

Det finns naturligtvis inte bara en lösning till utmaningarna. Vi diskuterar olika strategier och går igenom praktiska exempel där strategierna är tillämpbara.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0