Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 1 2020

Modigt ledarskap – Ann Askenberger

Använder du hela ditt jag i ditt ledarskap, eller låter du dig begränsas av outtalade förväntningar vad man får och inte får göra som ledare? Då är du i gott sällskap, men du går miste om möjligheten att på riktigt växa som ledare – och skapa de stora resultaten.

Under denna dag har ledar- och teamutvecklaren Ann Askenberger, vid AnnLeda AB, en interaktiv och spännande workshop om modigt ledarskap, som för alltid kan förändra din syn på dig själv och andra.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0