Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 1 2021

Psykisk ohälsa, konflikter och konflikthantering/Mattias Delling

Vad är stress och varför blir vi stressade? Hur kan du upptäcka tecken hos dig själv och hos dina kollegor/medarbetare? Detta kommer vi diskutera och reflektera kring under dagen. Vi kommer även att prata om konflikter och konflikthantering. Varför har vi så svårt att ta den andres perspektiv i en konflikt?

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0