Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 1 2021

Det inre ledarskapet – Albin Tanke

Att både vara människa och att ha ett uppdrag att leda – det kan ibland väcka motstridiga känslor inom oss. Vi behöver använda många aspekter av vår mänsklighet och våra olika gåvor för att nå utveckling, goda resultat och fatta bra beslut. Vi kommer också att samtala om vikten av att reflektera och lyssna i det goda ledarskapet.

Albin Tanke, biträdande kyrkoherde/chef i Svenska kyrkan Malmö, samt leg. Psykoterapeut

Att leda med hjärtat – Charlotte Hagö

Det är hög tid att ta ett nytt grepp om ledarskap utifrån ett emotionellt perspektiv. Att leda dig själv, ditt företag och andra med både hjärna och hjärta är en väg du kan välja för ett mer effektivt och hållbart ledarskap. Genom att förstå känslans påverkan på resultatet kan vi öka engagemang, motivation, innovation och lönsamhet.

Charlotte Hagö, grundare och VD, har lång erfarenhet av både näringsliv och offentlig sektor som kommunikationschef, HR-chef och presschef och har varit chef och ledare över många medarbetare samt utbildat och coachat chefer i ledarskap.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0