Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 1 2023

Att leda mig själv och andra med framgång!

Workshop med Håkan Björnqvist

God självinsikt och stor förståelse för andra är fundamentala faktorer i det genuina ledarskapet. Innan vi träffas kommer ni att ha genomfört en självskattning på webben utifrån JTI (Jungian Type Index) med uppföljning med Håkan.

Därefter är Håkan med oss en hel dag som vi inleder med teori och workshop i syfte att få ökad självinsikt och större förståelse för andra.

  • Vad är mina och andras drivkrafter
  • Varför är feedback viktigt i ledarskapet
  • Hur ska jag hantera konflikter och när det skaver mellan kollegor

När ni gå hem den dagen har ni rustat er ytterligare i vem ni är och vem ni vill vara i rollen som ledare/chef.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0