Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 211 20 Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 1 2023

Engagerat medarbetarskap

Lyssna till Barbara Wennheden och Marika Eklund från iTURN AB.

Förmiddagen:
– Vad är engagemang?
– Varför engagemang?
– Hur skapar vi engagemang i våra organisationer?

Eftermiddag:
Workshop kring karriärmodellen. Ett webbaserat frågeformulär som görs innan vi träffas. Vi diskuterar här teorin kring modellen och reflekterar kring egna karriärval och drivkrafter.

0