Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 1 2024/2025

Att leda mig själv och andra med framgång med Håkan Björnqvist

Syftet med denna dag är att få ökad självinsikt och större förståelse för andra. Vi går igenom ledarskapets tre dimensioner: Att leda mig själv, (var)andra, och att leda verksamheten. Vi tittar på livshjulet, ett verktyg för att få en visuell bild av ett nuläge där du kan se vad du behöver förändra. Om du tänker livet som ett hjul som skall rulla. Genom att analysera nuläget så kan du se vart obalanserna sitter och därifrån kan du gå vidare. Vi pratar också om vikten av meningsfulla samtal. Att som ledare verkligen lyssna på sina kollegor och medarbetare. När ni gå hem den dagen har ni rustat er ytterligare i vem ni är och vem ni vill vara i rollen som ledare/chef

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0