Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 2 2019

Ökad självinsikt och större förståelse för andra

Malin Holm från Optimal Advice kommer till oss denna gång och syftet med dagen är att få ökad självinsikt och större förståelse för andra. Målet är att få en kunskap om olika beteende så att vi lär oss samarbeta och kommunicera mer effektivt.

Innan denna dagen kommer ni att ha genomfört en personlighetsanalys på webben med personlig uppföljning av Malin.

0