Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 2 2019

Det inre ledarskapet

Dagen kommer att handla om ”det inre ledarskapet”. Att både vara människa och att ha ett uppdrag att leda – det kan ibland väcka motstridiga känslor inom oss. Vi behöver använda många aspekter av vår mänsklighet och våra olika gåvor för att nå utveckling, goda resultat och fatta bra beslut. Vi kommer också att samtala om vikten av att reflektera och lyssna i det goda ledarskapet.

Albin Tanke, biträdande kyrkoherde/chef i Svenska kyrkan Malmö,
samt leg. psykoterapeut

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0