Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 2 2019

Konflikthantering och svåra samtal med Jehoshua Kaufman

Under dagen kommer fokus att ligga på hur man som chef kan hantera konfliktsituationer antingen det handlar om motsättningar mellan medarbetare, konflikter i gruppen eller konflikter och svårigheter mellan medarbetare och chef. Det finns naturligtvis inte bara en lösning till utmaningarna. Vi diskuterar olika strategier och går igenom praktiska exempel där strategierna är tillämpbara.

Jehoshua Kaufman är psykolog och psykoterapeut. Han har arbetat inom olika offentliga och privata verksamheter sedan 1979. De 20 senaste åren som chef och entreprenör där arbete med att stödja chefer har varit en central arbetsuppgift.
Jehoshua är författare till flera böcker inom management, senast ”Mobbing och kränkande särbehandling. Upptäcka, utreda och hantera” Liber förlag 2018.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0