Datum / Tid


Plats

Turning Torso, Lilla Varvsgatan, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 2 2019

Barbara Wennheden och Marika Eklund
– Engagerat medarbetarskap

– Vad är engagemang?
– Varför engagemang?
– Hur skapar vi engagemang i våra organisationer?

Workshop kring karriärmodellen. Ett webbaserat frågeformulär som är ifylld sedan tidigare. Vi diskuterar här teorin kring modellen och reflekterar kring egna karriärval och drivkrafter.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0