Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 2 2019

Vilka mål har ni inom er organisation?

Att målmedvetet attrahera, utveckla, inkludera och behålla rätt medarbetare är ett ständigt pågående arbete. De organisationer som lyckas med att kommunicera sin vision och sitt syfte tydlig kommer ha en stor fördel. När detta kombineras med tydliga strategiska mål och kopplas till det dagliga arbetet så ökar engagemanget och delaktigheten hos medarbetare och ledare. Som ledare har du ett stort ansvar att tydliggöra dessa samband för dig själv och ditt team.

Vi kommer under denna dagen att titta på vilka mål som ni har inom er organisation – hur de är kopplade till er vision, era värderingar och även hur dessa kan hjälpa er i att skapa spelregler och följa upp och ge feedback på de nyckelbeteenden som stödjer era mål och värderingar.

Som förberedelser behöver ni studera er organisations vision, värderingar och strategiska/operativa mål

Kursledare är Håkan Björnqvist, 0708 273549, hakan.bjornqvist@ownit.nu

0