Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 2 2021

Konflikthantering och svåra samtal i teori och praktik

Att ta svåra samtal och hantera konflikter är en naturlig del av ett ledarskap. Din förmåga att kommunicera och hantera dessa är viktiga, inte minst för att skapa och utveckla trygga, öppna relationer. Under en heldag sätter vi tillsammans fingret på vad som kan vara svårt i samtalen, det är värdefullt att bli mer medveten om sina egna tankemönster som kan vara ett hinder att vara närvarande i samtalet.

Under dagen blandas teori men praktiska övningar. Vi tittar på hur man kan skapa en struktur för svåra samtal, samtalsteknik och vi tillför kunskap om konflikter – hur de uppkommer och kan lösas. Detta för att vara mer trygg i att kunna förbereda sig och hantera de konflikter som uppstår.

Tora Hansson och Susanne Rådqvist från Psykologpartners leder dagens samtal.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0