Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 2 2023/2024

Psykologisk trygghet/Malin Holm

Att vara i välmående och välfungerande team vill vi alla. Då är det bra att känna till vad som ligger till grund för det. Det finns flera faktorer som spelar in för att få välmående och effektiva team. Men det finns en faktor som är överordnade alla andra – och det är Psykologisk Trygghet. Det betyder att vi tillsammans med andra vågar vara oss själva, erkänna misstag och komma med idéer utan att riskera att bli straffad eller förödmjukad. Det är först då vi skapar rätt förutsättningar för en lärande och utvecklande organisation. Utöver det får vi en massa andra lyckosamma effekter som vi pratar mer om när vi ses.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0