Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverket Unga Ledare.

För mer information, kontakta Agneta Lindroth.

Nätverket för Unga Ledare Grupp 2 2023/2024

Engagerat medarbetarskap

Marika EklundITURN

Vad är engagemang?
Varför engagemang?
Hur skapar vi engagemang i våra organisationer?

Workshop kring karriärmodellen. Ett webbaserat frågeformulär som görs innan vi träffas. Vi diskuterar här teorin kring modellen och reflekterar kring egna karriärval och drivkrafter.

För anmälan och mer information, kontakta Agneta Lindroth.

0