Datum / Tid


Plats

Nordisk Ministerråds Sekretariat / Nordic Council of Ministers, Ved Stranden 18, Köpenhamns kommun, Danmark

Pris

Kostnadsfritt för dig som medlem i Handelskammarens Nätverk för VD-assistenter.
Är du inte medlem i nätverket vänligen kontakta Marie Voss.

Sista anmälningsdag är 2 mars.

Nätverket för VD-assistenter

Vad gör Nordiska Ministerrådet?

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom samverkan.

Statsministrarna i Norden har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet. Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, roterar mellan de fem nordiska länderna. Det land som innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet utformar ett program som vägleder det nordiska samarbetet och leder mötena under ordförandeskapsåret.

Stabschefen Jonas Wendel kommer att klargöra vad denna mytomspunna myndighet egentligen gör, vilka ansvarsområden som ligger på bordet och hur arbetsdagarna kan se ut.

Vår kollega Evelina Morvai kommer därefter att visa oss runt i de olika mötesrummen och berätta mer om arbetet som assistent i detta spännande hus.

Vi avslutar med en gemensam måltid, vin och härligt mingel!

Du som inte har möjlighet att vara med på plats kan följa föredraget mellan ca 16.00 och 16.45, digitalt. Ange detta i din anmälan!

Vad gäller resa till Köpenhamn föreslår vi tåg med avgång från Malmö C kl.14.33 till Köpenhamn H. Därefter Metron Linje 3 (nås via gångtunneln från perrongen). Det är en ringlinje så välj riktning mot Kongens Nytorv och stig av på hållplats Gammel Strand (2 stopp). När ni kommer upp ser ni ett vitt hus, Nordens Hus, då är ni rätt!

Resan sker till självkostnadspris men trevligt om vi kan resa tillsammans. Du får givetvis annars ta dig till Köpenhamn på egen hand och vid tidpunkt du föredrar. Mötet startar kl 16.00 så då bör samtliga vara på plats. Beräknad sluttid ca 18.30.

Varmt Välkommen med din anmälan!

0